BRAVO EUROPA CZECH

BRAVO EUROPA ČESKO

 

Bravo Europa s.r.o. se nachází v širší oblasti Brna na ploše 10.000 m2.

Jedná se o výrobně logistickou platformu, která dodává výrobky 200 obchodům partnerských sítí ve střední Evropě.

Distribuční síť kryta českou logistickou infrastrukturou je: Česká republika, Rakousko, Slovensko, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Švýcarsko, Francie, Velká Británie.

Společnost byla založena v roce 2011.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operačni program Zaměstanost

Společnost Bravo Europa s.r.o. realizuje projekt s názvem Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Bravo Europa s.r.o. s registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_097/0013182.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí našich zaměstnanců.

Počet zapojených osob do projektu (podpořených osob): 26 osob

Realizace projektu: 01. 10. 2019 – 30. 09. 2021

BUĎME VE SPOJENÍ!

This is a text block. Click the edit button to change this text.